księgowość

Nasze usługi księgowe są integralną częścią usług oferowanych przez nasze biuro i często związane są z dodatkowym serwisem takim jak:

  • rozliczenia podatku VAT
  • okresowe sprawozdania finansowe
  • roczne rozliczenia podatku
  • roczne rozliczenia finansowe

Bookkeeping jest idealnąfunkcjąoutsourcingu; jest to zadanie wymagające i czasochłonne. Może również być zlecone naszej firmie. Jest to dla klienta możliwość zaoszczędzenia czasu.Nasz doświadczony personeli programyksięgowe z których korzystamyzapewniajądokładność i wydajność.

Opłaty za usługi księgowe są zwykle ustalane na podstawie stawki za godzinę pracy zamiast stałej ceny. Ilośc pracy jest różna dla różnych klientów i różna jest też w poszczególnych miesiącach. W związku z tym, uważamy, że system opłaty w wysokości uzależnionej od ilości poświęconegoczasu jest najbardziej adekwatny.

Nasze biuro zajmuje się szerokim zakresem usług księgowych ipracujemyz klientem dostosowującusługędo Państwa potrzeb. Nasz serwisksięgowościkorzysta zdwóchnajlepszychprogramówksięgowych. VT Transactions – naszasamodzielnaaplikacjaksięgowa orazKash Flow – aplikacja internetowa przeznaczonadla klientów, którzy potrzebują lub chcą mieć stały dostępdo swoich danychksięgowych.

Czy masz jakieś pytania?