deklaracji podatkowych

Czy szukasz pomocy w przygotowaniu osobistego rozliczenia podatku? Podatku od działalności ? Rozliczenia podatku spółki ?

Co roku, służymy pomocą wielu klientom rozliczając ich terminowo oraz minimalizując ich zobowiązania podatkowe.

Corporation Tax:

Wszystkie firmy działające na terenie Wielkiej Brytanii na zasadach spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią mają obowiązek rozliczyć się z Corporation Tax w ciągu wymaganego terminu 12 miesięcy.

Rozliczenie to wykazuje jaka wysokość podatku jest należna do zapłaty. Jest ono prawnym zobowiązaniem, a na firmy, które się z niego nie wywiążą zostaną nałożone kary pieniężne oraz odsteki naliczone od wysokości niezapłaconego podatku.

Osobiste rozliczenie podatku:

Jeśli należą Państwo do jednej z poniższych kategorii, mają Państwo równieżobowiązekzłożyć osobiste rozliczenie podatkowe:

  • Osoby osiągające dochód z tytułu najmu lokali
  • Samozatrudnieni
  • Dyrektorzy Spółki
  • Osoby osiągające dochody z zagranicy
  • Osoby osiągające dochody powyżej podstawowej stawki podatkowej
  • Spółki i ich partnerzy
  • Osoby wykonujące wolny zawód / Wykonawcy

Termin na tego typu rozliczenia przypada na 31 października jeśli zgłoszone jest w formie papierowej, lub 31 stycznia jeśli skladane jest przez internet. Rozliczenie dotyczy roku finansowego (od 6-go kwietna do 5-go kwietnia kolejnego roku)

 

Rozliczenia spółek partnerskich

Deklaracje podatkowew tym przypadku wymagane są dla spółki, jak również dla wszystkichpartnerów indywidualnie.

Podobnie jak rozliczenia osobiste, muszą być złożone w terminie do 31 października w wersji papierowej lub do 31 stycznia w wersji elektronicznej.

Rozliczenie dotyczy roku finansowego (od 6-go kwietna do 5-go kwietnia kolejnego roku)

Czy masz jakieś pytania?