Rachunki zarządzania

Sprawozdania finansowe do użytku wewnętrznego są kluczowa częścią naszych usług świadczonych dla firm rozwijających się. Regularny monitoring w postaci sprawozdań pozwala właścicielom oraz menadżerom firmy planować rentowność danych działalności. Nasze biuro przygotowuje okresowo odpowiednie raporty, co znacznie ułatwia efektywne monitorowanie finansów firmy.Tego rodzaju informacje są podstawą dobrze prowadzonego biznesu, podnoszą wydajność, pomagają w osiągnięciu maksymalnego zysku, jak również pozwalają na obranie właściwej strategii rozwoju firmy i przewidywanie zagrożeń.

Kluczem do przygotowania właściwych sprawozdań, jest ich terminowość i regularność. Pracujemy razem z naszymi klientami, aby stworzyć efektywny proces umożliwiający przekazywanie informacji w szybki i odpowiedni sposób. Rezultatem tego jest terminowe i bezproblemowe przygotowanie przez nasze biuro analizy finansowej zgodnie z potrzebami klienta.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Prognozę dochodów i rozchodów
  • Zestawienie obrotów za dany miesiąc lub kwartał, analiza z poprzedniego oraz prognoza na następny okres
  • Sprawdzanie zgodności stanu kont, pokazanie sytuacji firmy łącznie z kontami w obcych walutach
  • Zysk osiągnięty przez firmę w danym okresie
  • Zestawienie wydatków
  • Zestawienie dotyczące dłużników i zaciagniętych zobowiązań
  • Szacunkowa kwota podatku za dany okres
  • Rejestr środków trwałych
  • Stan magazynu

Czy masz jakieś pytania?