VAT

VATjest złożonym podatkiem. Ciągłe zmiany w prawodawstwie oraz kilka dostępnych schematów rozliczania (np. ryczałt) mogą sprawiać wrażenie, że jest on bardzo skomplikowany.Naszym klientom oferujemy wsparcie oraz specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Nasze biuro oferuje monitorowanie na bieżąco wysokości obrotów klienta, aby upewnić się czy firma nie wymaga rejestracji Vat, która jest obowiązkowa po osiągnięciu pułapu określonego ustawowymi przepisami.

W trakcie procesu rejestracji firmy na Vat współpracujemy znaszymi klientami w celu zastosowania prawidłowegosystem podatku VAT odnośnie konkretnej działalności.Pomagamy również w ustawieniu polecenia zapłaty, aby należnościpodatku były dokonywane na czas, copomaga uniknąć kar nałożonych przez HMRC za nieterminowe płatności.

Księgowi Polkadot & Wellkept posiadają szeroką wiedzę w zakresie:

  • zryczałtowanej stawki podatku Vat
  • podstawowej stawki podatku Vat
  • podatku Vat obliczanego na podstawie bieżących dochodów i kosztów
  • przepisów dotyczących podatku Vat obowiązujących firmy działające na terenie Europy i rynków międzynarodowych
  • przepisów dotyczących podatku Vat odnośnie sprzedaży do krajów Unii Europejskiej

 

Wielu naszych klientów korzystających z naszych usług w zakresie rozliczania podatku Vat przekazuje dokumenty raz na miesiąc lub kwartalnie. Ponadto, dla klientów, którzy sami na bieżąco zajmują się rejestrowaniem dochodów i kosztów firmy oferujemy usługe związana ze sprawdzeniem prawidłowości rozliczenia podatku VAT.

W wypadku kontroli ze strony HMRC, służymy doradctwem i możemy uczestniczyć w spotkaniu, aby pomóc naszemu klientowi wykazać zgodność rozliczeń z obowiązującym prawem.

Czy masz jakieś pytania?