lista płac

Z reguły sprawy dotyczące prowadzenia kadr, należą do usług najczęściej zlecanych innej firmie. Jest to spowodowane głównie ze względu na szczegółową wiedzę, jaka trzeba posiadać, aby odpowiednio rozliczać wynagrodzenia pracowników.

Nasza kompleksowa oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta i obejmuje:

 • Zbieranie danych osobowych pracowników
 • Naliczanie przepracowanych nadgodzin
 • Urlopy macierzyńskie
 • Naliczanie wysokości składek ubezpieczeniowch
 • Administrowanie składkami emerytalnymi
 • Wystawianie payslipów w wersji elektronicznej lub papierowej
 • Okresowe rozliczanie płatności podatku od wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych; przygotowywanie raportu wypłat

Oferujemykonkurencyjne ceny za usługi prowadzenia kadr, które najczęściej naliczane są w jako niewielka opłatastaładlaminimalnejliczby pracowników,następnie każdorazowo za dodatkowyodcinek wypłaty dla kolejnych pracowników. Zapewnia to, że koszty rosną w sytuacji kiedy firma się rozrasta i zatrudnia kolejnych pracownków.

Tak jak w przypadkuinnych naszych usługdostosowujemynaszą pomoc do swoich potrzeb.

 

Poniżej kilkaprzykładówzróżnicowanegopodejścia.

 • dla niektórychnaszych klientów polecamy zastosowanie stałej wysokości wynagrodzenia, które klient płacico miesiąc
 • część klientów przekazuje   pieniądze na nasze oddzielne konto, następnie po naliczeniu wypłaty nasz pracownik dokonuje płatności na konta pracowników danej firmy oraz dokonuje płatności należności wynikających z podatku od wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych bezpośrednio do HMRC
 • w przypadku niektórych klientów nasz pracownik ma bezpośredni dostęp do firmowego konta bankowego i w imieniu naszego klienta dokonuje płatności wynagrodzeń i zobowiązań podatkowych
 • kolejną formą jest naliczanie wynagrodzenia na podstawie liczby przepracowanych godzin i przekazywanie informacji klientow ile ma zapłacić swoim pracownikom

Czy masz jakieś pytania?