Maver (UK) Ltd jest dystrybutorem wysokiej jakości sprzętu wędkarskiego w Wielkiej Brytanii, zatrudnia 25 pracowników i osiąga obroty w wysokości czterech milionów funtów rocznie.
Współpracujemy z firmą Maver od ponad 7 lat.Tak jak w przypadku wszystkich naszych klientówi tutaj szczególny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdego z nich. Zaowocowało to powierzeniem nam przez dyrektora firmy Maver zarządzania jej finansami.W efekcie nasza firma postrzegana jest przez Maver jako część swojej załogi.
Osoby oddelegowane do pracy w Maver to Brett Welch -Dyrektor Finansowy i Carmel Verboom -kontroler finansowy, którzywspierają pracowników firmy Maver i zajmują się między innymi:
 • Kontaktami i negocjacjami z bankiem
 • Współpracą z zarządzającymi udziałowcami (Akcjonariusze z Włoch)
 • Zarządzaniem przepływów środków pieniężnych
 • Podejmowaniem finansowych decyzji dotyczących zarządzania, w ramach zarządzania kadrami
 • Nadzorowaniem wszystkich operacjiksięgowych, płatności dotyczących zakupów, jak również ustawianiem i zatwierdzaniem wszystkich płatności, obliczaniem i składaniem deklaracji VAT (Sage 200)
 • Zarządzaniem środkami finansowymi i kontamiwalutowymi, zakupem obcych walut i zawieraniem kontraktów w euro, dolarach i funtach
 • Rozliczaniem tygodniowych i miesięcznych płacoraz dodatkowymi zadaniami związanymi z wynagrodzeniami, które są przygotowywane w naszych biurach wDaventry i Birmingham
 • Współpracą ze znaczną liczbą kredytobiorców, w związku z faktem, że większość zakupów jest z Dalekiego Wschodu
 • Przygotowaniem miesięcznychi rocznych sprawozdań finansowych dla wewnętrznych i zewnętrznych akcjonariuszy
 • Prognozowaniem przepływu środków pieniężnych i zysku
 • Zarządzaniem dotyczącym dokonywania zakupów o znacznej wartości lub negocjacjami dotyczącymi umów leasingowych
 • Pełną księgowością dla działalności powiązanej – Severn Sport & Leisure