Obroty firmy Telecom siegaja miliona funtów rocznie. Firma zajmuje się

dostawa bezprzewodowych technologii informatycznych dla pogotowia ratunkowego NHS i innych kluczowych klientów, którzy wymagają rozwiązania w zakresie wprowadzania danych, poprzez partnerską współpracę z BT, Motorolą i IBM.

Współpracujemy z Talecom od ponad 3 lat zapewniając obsługę finansową w zakresie  niestandardowych, doraźnych zleceń. Jako biuro księgowe pełnimy rolę Dyrektora Finansowego, który pomaga i wspiera zarząd firmy Telecom w podejmowaniu krótko i długoplanowych decyzji.

Brett Welch jako Dyrektor Finansowy

  • ma wpływ na podejmowane decyzje biznesowe, na przykład w kwestii głównych umów i negocjacji z IBM, BT i innymi
  • bierze udział w spotkaniach Zarządu, wspierajacDyrektora Zarządzającego
  • współpracuje zaudytorami(audytwymagany jestw związku zudziałamizewnętrznymi) •posiada kontrolę dotyczącą przepływu środków pieniężnych • nadzoruje  pracowników wewnątrz firmy • przygotowuje miesięczne sprawozdania finansowe • przygotowuje prognozy dotyczące wpływów i zysków- aktualizowane co miesiąc • nadzoruje przygotowywanie listy płacorazinnych związanych z nią zadań miesięcznych